Středisková rada 7.12.2008


Místo schůzky: Klubovna Střediska Planá nad Lužnicí

Přítomni:
Náčelník, Humpál, Káča, Homoj, Sokol, Čenda, Míša, Efka, Šotek, Ivet, Janák, Lucka, Peky, Chodec

Program:

 1. Svojsíkův závod 2009: (Janák tlumočila informace z okresní rady)
 • budeme spolupořadatelé okresního kola (my, Sezimák a Opařany), které proběhne 17. – 19. 4. 2009 v Sezimově Ústí II.
 • schůzka pořadatelů je předběžně naplánovaná na 11. 1. 2009 (asi v Táboře, na ulici Budějovická) – upřesnění a potvrzení bude během ledna
 • Humpál umístil informace a pravidla na stránky
 • všichni zúčastnění souhlasili se spolupořádání a účastí na akci
 • Boženka z Opařan již zaregistrovala naše kolo na stránkách www.skaut.cz/svojsikac a tím pádem máme přístup k dalším informacím (zpracované disciplíny, minimální varianta,…)

 1. Víkendovka pro činovníky okresu Tábor : (Janák tlumočila informace z okresní rady)
 • termín stanoven na 28. – 29. 3. 2009
 • akce pouze pro činovníky starší 18 let (může být udělena výjimka od Náčelníka)
 • podrobnější informace o místě a programu budou projednány na další ORJ
 • všichni zúčastnění souhlasili s účastí na akci – je možná omluva z oprávněných důvodů (nemoc, práce, škola,…)

 1. Betlémské světlo + Vánoce:
 • 20. 12. 2008 – cca okolo 13:00 – Buřt společně a malými kluky vyzvednou Betlémské světlo na nádraží v Táboře 
 • od 14:00 do 14:30 bude před Městským úřadem v Plané možnost si toto světlo od nich připálit na vlastní svíčku, lucerničku a odnést si jej domů
 • 20. 12. 2008, od 16:00 bude jako už každý rok vánoční besídka v klubovně:
  • každý, kdo bude chtít dát někomu dárek, bude mít opět příležitost dát dáreček pod „stromeček“
  • každý přinese jeden dárek, který sám vyrobí, tento dárek se pak dá do osudí, ze kterého se budou dárky losovat a rozdávat 
  • po besídce by se šlo opět do lesa, nakrmit zvířátka (takže nějaké dobrůtky pro zvířátka se sebou)
 • 24. 12. 2008 někdy dopoledne by se šlo na Příběnice – potvrzení a upřesnění v sobotu na besídce

 1. Kroje:
 • objednané košile a doplňky (šátky, píšťalky, šňůrky, nášivky,…) jsou již k odběru v klubovně 
 • Ivet a Humpál budou kroje vydávat dle rozpisu po zaplacení poloviční ceny košile a plné částky doplňků (při nepřítomnosti Ivet na dívčích schůzkách peníze vybere pověřená osoba – Efa, Míša, Šotek)
 • vybrané peníze se odevzdávají zpět Janákovi

 1. Finance:
 • Janák informovala o:
 • stavu peněz na středisku (v pokladně, na běžném účtu)
  • daru od neznámé paní z Domu s pečovatelskou službou
  • výši žádané dotace od města na rok 2009 a výši poskytnuté dotace od kraje za rok 2008
 • navrhnuty a odsouhlaseny nákupy na rok 2009 (stany, náhradní opravná sada na vařiče a lodě (pokud bude dostatek finančních prostředků)) – další nápady jsou vítány, takže jestli někoho něco napadne, sdělte nám to prosím
 • Náčelník sdělil, že je zařízeno nové pojištění klubovny (chybí už jen dojít podepsat smlouvy)
 • Humpálem byla předběžně navrhnuta výše registračního poplatku na rok 2009 cca 250,– Kč, přesná výše poplatku bude upřesněna po ORJ (někdy během ledna, února)

 1. Termín další střediskové rady nebyl určen, ale viděla bych to někdy před Svojsíkáčem


Zapsal : Janák

</font