Středisková rada 8.3.2009

Zápis ze střediskové rady 8.3.2009


Datum: 8.3.2009

Místo: místní park – Ostrůvek

Přítomni: Náčelník, Humpál, Káča, Homoj, Sokol, Safa, Kiwi, Efa, Míša, Šotek

Program:

720 výročí Plané nad Lužnicí – dne 16.5.2009 bude den otevřených dveří všech plánských úřadů a spolků – také naší klubovny.
Účastníci odsouhlasili půjčení naší kroniky a šanonu s fotkami na výstavu kronik ve výstavní síni místního Městského úřadu.
Bylo odsouhlaseno sepsání informací do plánského Almanachu vydaného k 720. výročí Plané. Náčelník shromáždí informace. Na schůzi konečná podoba. Odevzdání do 31.3.2009.
Před dnem otevřených dveří povinná úklidová akce pro roveri a rangers.
Humpál vyjedná půjčení raftu od Táborského střediska.

Vodnický den – byla přislíbena účast na Plánském Vodnickém dnu konaném dne 20.6.2009.
Požadujeme, aby naši účastníci byli oblečeni ve Skautských krojích. Maximální počet uspořádaných disciplín,n vzhledem k počtu organizátorů, bude 5.

Tábor – bylo odsouhlaseno, že nabídneme účast na našem letním táboře v okolních školách a vesnicích. Kiwi vytvoří informační plakáty (termín začátkem července, cena, zmínit naše kurzy a akreditaci VŠMT)
Náčelník zjistí situace Vltavského tábořiště. V úvahu přichází i zkrácený termín tábora.

Svojsíkův závod 17–19.4.2009 a setkání 5P 28–29.3.2009
Projednání stanovišť a předběžné seznámení s nimi.
Odsouhlasen předběžný termín seznámení s trasou dne 29.3.2009.
Do 14.3.2009 přih­lášení na účasti setkání 5P a přihlášení hlídek na Svojsíkův závod.
Účast za organizátory přislíbili – Humpál, Buřt, Káča, Míra, Safa, Šotek, Ivet, Míša, náčelník,Jarin,Efa – pouze neděle.

Prezentace střediska – byla odsouhlasena obnova prezentačních plakátů.
Humpál vytiskne fotky z minulých let.
Efa zjistí možnost výstavy v knihovně – dětské i dospělé.

Střediskové stránky – účastníci byli seznámeni s návrhem přidání našich fotografií a bližších informací k seznamu členů střediska, případně rozšířit tento seznam.

Zapsala: Šotek