Středisková rada 9.5.2009

Zápis ze střediskové rady 9.5.2009


Datum: 9.5.2009

Místo: klubovna Junáka v Plané nad Lužnicí

Přítomni: Náčelník, Humpál, Káča, Homoj,Kiwi, Efa, Míša, Šotek, Janák, Uršula


Program:


720 výročí Plané nad Lužnicí – den otevřených dveří klubovna, dne 16.5.2009.
Doba otevřených dveří 8–12:00 hod.
Náčelník zajistil půjčení pramice od Jardy Žaluda.
Účast zatím přislíbili: Efa, Humpál, Náčelník, Míša, Uršula, Šotek
Sokol a Buřt zajistí prezentace na notebookách a prázdná DVD na možnost přepálení zájemcům.

Letní tábor – termín 4.7.2009 do 18.7.2009
Všichni vedoucí a starší skauti napíší svou závaznou účast na letním Táboře na stránky – tabulka.

Úkoly před začátkem tábora:
Míša a Šotek zajistí schůzku s Pekym, Mlíkem a Chodcem – téma celotáborová hra.
Homoj zabezpečí opravu lodí před začátkem letního tábora.
Efa + holky zajistí jídlo a jídelníček na tábor.
Všichni u kterých jsou uschována tee-pee zkontrolují jejich stav a jestli mají nebo postrádají dveře.
Kiwi koupí skautské odznaky, pokud se nenajdou dveře k tee-pee,tak je spíchne doma na stroji.
Janák koupí 8–10 kusů triček pro děti věku cca 9–11 let.
Safa zkontroluje stav stanů a vařičů.
Humpál a Náčelník – 21.6. (půjde-li to) se vypraví na Čeřín s loděma,na tradiční odvoz a oživení 100vky a zkouknou nářadí,na místě.

Účastníci schůzky navrhli možnosti investic – společenské hry, nové kartičky k aktivitám, nerezová várnice, hrnec 10–15l , vesty, nářadí.

Zapsala: Šotek