Schůzka 22.6.2011


!!! ZMĚNA ZAČÁTKU SCHŮZKY 22.6. !!!
Ve středu 22.6.začne schůzka již v 15:30.Sejdeme se u klubovny a vyrazíme na návštěvu k Táborským hasičům do Měšic. Vyrazíme v krojích,schůzka skončí ve stejný čas (cca 17:45).
Bude to pro mladší skautíky poslední schůzka letošního školního roku.Schůzku 29.6. věnujeme přípravě táborového inventáře a na tu budeme potřebovat „silnější ruce“.

Humpál ®

 </font