Spaní pod širákem - holky

Informace pouze pro menš?í holky:
V pátek se místo schůzky sejdeme u klubovny, abychom se obohatily zas o nějaké nové zá?žitky. Sraz bude v 16:30 a na programu bude od ka?dého něco ?- trocha legrace, dobrodruž?ství a napětí. Rozejdeme se v sobotu v 10 hodin.
S sebou si vezměte: buřty nebo co máte rády na ohni (chleba i hořčice bude)

spacák a karimatka + věci na spaní (teplej?ší, spát budeme venku)

hrneček

20 KčSpaní na Den dětí nakonec neproběhlo pod š?irákem, ale kvůli nepřízni počasí v klubovně. Počasí nám vš?ak náladu nezkazilo, zvládly jsme si opéct buřty, zahrát pár her a u?žít trochu legrace. Hlavní je, ž?e jsme se seš?ly v hojném počtu a u?žily si to.