Registrace 2013

Stejně jako v letošním roce budu chtít u všech členů jejich korespondenční adresu na kterou bude chodit skautský časopis,pokud se někdo přestěhoval atd.musí nahlásit změnu !!!.

Letošní registrační poplatek 300,– Kč je stejný jako v předchozím roce.
Termín zaplacení registrací je do 11.1.2013
Dodržte termín odevzdání,kdo nezaplatí,nebude registrován !!!

Prosím všechny,kdož v roce 2012 úspěšně absolvovali jakýkoliv kurz (zdravotnický,če­katelský,vůdcov­ský) pošlete mě na e-mail skautplana@seznam.cz informaci o tom jaký kurz a datum vydání dekretu.Vzdělání činovníku je kritériem pro přidělování dotací krajem na jednotlivé okresy,tak to prosím nepodceňujte !!!

Pokud máte jakékoliv dotazy,ptejte se …

Humpál ®