Svojsíkův závod - SZ 20.4.2013Pro závodníky (skauty a skautky) : sraz na zastávce MHD v Plané nad Lužnicí směr Tábor v 7:25 20.4.13 odtud odjez do Sezimova Ústí ke Kovosvitu,pak pěšky do Areálu.
Počítat s návratem nejdříve v 19 hodin.

Pro ty co nezávodí : jsme spolupořadatelé této akce (Sezimák,Opařa­ny+Planá),rezer­vujte si sobotu,budeme mít nějaká stanoviště (jak jsem psal v emailu).

Podrobnosti tradičně průběžně doplníme.


Humpál ®
 </font

Podrobné informace pro závodníky


Termín: 20.4.2013
Místo konání: Sezimovo Ústí, Dětský areál u Kozského potoka (dále jen „areál“)
Pořadatel: ORJ Tábor – střediska Opařany, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí
Vedoucí závodu: Žaneta Kupilíková – Boženka
Hlavní rozhodčí: Martin Doležal – Ježek
Organizační zpravodaj, prezence: Petr Hulla – Humpál
Základní kolo bude probíhat v modulu Závod, modulu Před závodem a modulu Zpětná vazba
Soutěžní družinu tvoří 4–8 členů (věkové limity viz Pravidla SZ 2013). S možností družin, které nesplňují kritéria pro účast na SZ (věk, počet, reálné družiny, členové z různých oddílů), zúčastnit se SZ mimo hodnocení (nesoutěžní družiny) se s ohledem na kapacitu základního kola nepočítá a pořadatel si vyhrazuje právo takto přihlášené družiny odmítnout.
Startovné nebude vybíráno.
Povinné vybavení hlídky – turistická mapa č. 76, buzola, hrnečky na pití, láhve s pitím, hodinky (viz dále), psací potřeby
Všechny družiny musí mít alespoň jedny funkční hodinky. Čas je nutno si srovnat s velitelským časem, který bude umístěn u prezence (klubovna č. 13);
„Prostoje“ během dne nebudou organizovány. Vezměte si s sebou hry, hudební nástroje zkrátka to co máte rádi a co Vás baví. Případně si připravte program pro ostatní – nabídka bude vyvěšena na hlavní klubovně.

Stravování – nebude zajištěno. V areálu bude k dispozici čaj, šťáva a voda.

Časový harmonogram
7,15 – 8,15 prezence
8,20 – 8,40 nástup a předání průvodek
9,00 start první hlídky
9,00 – 17,00 otevřena stanoviště Opice a Před závodem (v areálu)
9,00 – 17,30 modul závod
17,30 – 17,45 protesty
cca 18,15 – vyhodnocení

DISCIPLÍNY A JEJICH HODNOCENÍ

MODUL ZÁVOD

A01 ORIENTACE

Práce s mapou, buzolou a gps. Bodování – max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A02 TECHNIK

Zručnost a dovednost. Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A03 PRVNÍ POMOC

Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 20 minut.
A04 TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A05 KRIZOVÉ SITUACE

Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A06 ROSTLINY

Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A07 HLEDÁNÍ INFORMACÍ

Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A08 UZLOVÁNÍ

Základní uzle a osmičkový uzel. Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.
A09 OPICE

Lanové překážky. Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 20 minut.

A10 ČAS

Čas závodu je stanoven na 3:20h po odečtení čekaček. Čas je hodnocen sestupně podle kategorií– (11 chlapeckých a 9 dívčích hlídek) nejrychlejší čas chlapecký 11 b, druhý nejrychlejší 10b …..., nejrychlejší čas dívčí 9 b, druhý nejrychlejší 8b …... V případě, že se hlídka nestihne vrátit ve stanovený čas tak za každých celých 15min navíc se odečítá 6b.A11 PŘEKÁŽKA NA TRATI

Bodování max 36 bodů. Čas na disciplínu – 15 minut.

A12 PŘEKVAPENÍ


MODUL PŘED ZÁVODEM


A12 PŘED ZÁVODEM

Bodování max 18 bodů. Čas na disciplínu – 10 minut.

Volný způsob jak družinu představit (plakát, scénka, fotoromán, píseň) dle pravidel SZ. Maximální délka představení 5min. Hodnocení proběhne na stanovišti Před závodem.


MODUL ZPĚTNÁ VAZBA

Na každém stanovišti po ukončení úkolu bude mít rozhodčí prostor pro slovní zhodnocení Vašeho přístupu k úkolu, jak se úkol povedl, co zlepšit ….


Další „provozní“ informace:
vjezd autem do areálu či parkování u vrat areálu není dovolen, parkování možné pod viaduktem u zahrádek nebo ostatní před viaduktem (cca 75 m) na parkovišti;
WC budou v areálu otevřeny nepřetržitě
Spojení na velitele závodu Boženku – 603 451 648 a hlavního rozhodčího Ježka 602 435 156 – pro případ, že by družina nemohla najít cestu do areálu, či se nějak opozdila, nestíhala prezenci atp.;
Na každém stanovišti se rádce družiny nahlásí rozhodčímu: „Jsme soutěžní družina č. xy a jsme kompletní“;
Rozhodčí na stanovišti budou mít minimálně skautský šátek a stanoviště budou označena A4 cedulí s názvem stanoviště;