Volební sněm 5.10.2013

Zpráva z volebního střediskového sněmu

Dne 5.10.2013 v od­poledních hodinách proběhl volební sněm střediska Planá nad Lužnicí č. 317.09 organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR. Místem konání byla klubovna střediska. Zahájení bylo v 17:00 a ukončení v 18:50. Volebního sněmu se účastnilo 12 členů střediska a z toho 8 členů mělo volební právo.
Program sněmu:
1, Zpráva o chodu střediska za uplynulé 3 roky – přednesl vedoucí střediska Jaroslav Janovský
2, Zpráva o hospodaření střediska – přednesla hospodářka střediska Eva Čecháčková
3, Zpráva o chodu revizní komise – přednesl člen komise Martin Janovský
4, Volba: dvojice vedoucí střediska a jeho zástupce, volených členů střediskové rady, členů revizní komise, delegátů na okresní a krajský volební sněm.
Vedení střediska obhájila dvojice Jaroslav Janovský – vedoucí střediska

Kateřina Dvořáková – zástupce vedoucího střediska

Volenými členy střediskové rady byli zvoleni – Miroslav Dvořák – oddíl Perseus

- Tomáš Nesrovnal – oddíl Plavci

- Jana Pešinová – oddíl Gayascuta

Členy revizní komisi jsou – Lukáš Počinek – vedoucí komise

- Jan Pekarovič – člen

- Iveta Nesrovnalová – člen

Delegáti na okresní volební sněm jsou: Jaroslav Janovský – vedoucí střediska

Kateřina Dvořáková – zástupce vedoucího střediska

Michaela Hovorková – vedoucí oddílu Gayascuta

Martin Janovský – vedoucí oddílu Plavci

Petr Hulla – vedoucí oddílu Perseus

Delegát na krajský volební sněm je – Martin Janovský

Všichni navržení kandidáti na uvedené pozice získali nadpoloviční většinu oprávněných hlasů.

5, Diskusním tématem byly nové internetové stránky střediska – přednesla zástupkyně vedoucího střediska Kateřina Dvořáková. Tomáš Nesrovnal byl pověřen koupením domény střediska a vytvořením střediskových stránek na sociální síti Facebook.

Zapsala: Jana Pešinová
Dne: 5.10.2013