Vánoční trh - Romeo a Julie

Chorus
Příběh se děje v krásné Veroně: ve dvou stejně slavných rodech se tu zdvih ze staré nenávisti nový hněv; zákon zub za zub vládne v ulicích. Z domů těch nepřátel se narodili dva milenci zlou sudbou stižení: ve strastech a smrti končí o čem snili, tak vykupují rodům smíření. Té jejich lásky krutou historii a příběh o zarytém hněvu rodin, jenž dřív, než děti zemřou, nepomíjí, teď zahrajem vám v průběhu dvou hodin. Odpusťte hře, že má i svoje vady – snad je však naše snaha vynahradí.

Romeo bere Julii za ruku
Romeo: Když nehodnou svou dlaní znesvěcuji tvou svatou ruku, chci to odčinit – rty, zrudlí poutníci, se připravují pokorným polibkem ten přečin smýt.

Julie: Poutníku, velmi křivdíš svojí dlani – poznalaponala jsem , jak něžná umí být. Světice uctívá se dotýkáním, poutník už stiskem ruky políbí.

Romeo: Rty mají tedy oba zbytečně?

Julie: Těm bůh dal přece úkol – modlit se.

Romeo: Mé rty se k tobě modlí, vyslyš mě! Dovol jim to, co dlani, světice.

Julie: Svatí vše splní, aniž prstem hnou.

Romeo: Bez hnutí splň, zač prosím modlitbou! Teď žádný hřích už na mých ústech není.

Cela otce Lorenza – vstoupí otec Lorenzo a Romeo

Lorenzo: Nebesa, smilujte se nad tím sňatkem, aby nás po něm nepostihl žal.
Romeo: Amen.
Lorenzo: Slečna už jde.

Vstoupí Julie

Julie: Můj otče zpovědníku, dobrý večer.
Lorenzo: Romeo poděkuje za nás oba.
Julie: I jemu dobrý večer.
Lorenzo: Pojďte, ať máme obřad za sebou. Vás nechat o samotě! Bude líp, když vás co nejdřív spojí svatý slib!

Strážný: Kudy chlapče?
Julie: Jdou? Bez průtahů tedy. Šťastná dýko (uchopí Romeovu dýku) jsi zpátky doma (zabodne se) ztiš se! Nech mě zemřít.

Padne na Romeovo tělo a zemře

Páže: Tamhle to je.
Strážný: Samá krev kolem. Hrozná spoušť – Parise tu zabili – Julie krvácí – a z čerstvé rány, i když tu leží v hrobě už dva dny!Hlaste to knížeti a Kapuletům, Monteky vzbuďte.
Druhý strážný: Romeův sluha! Byl na hřbitově.

Chorus

Pod kalným nebem svítá; mír a klid nevzešly nikdy teskněji než dnes. Je třeba přísně vyšetřit, kdo zasluhuje milost a kdo trest – což byl kdy příběh těžších běd a vin než příběh Romeův a Juliin?