Planá trophy 2005

Pojďme se vydat na trasu Planá trophy se soutěžní hlídkou,jako první úkol je seznámení s pravidly závodu,kde rozhodčí vyplní průvodku,dá hlídce hádanku na cestu,mapu a hlídka odstartuje.

1.Kláda

Zavěšenou kládu použijte jako prodlouženou ruku a navlékněte na její konec indicii ……....... visí tam jenom … pokud vám všechny spadnou máte smůlu !!! Časový limit na splnění úkolu je …..minut.Rozhodčí ohraničí prostor kam již nesmí vkročit žádní členové hlídky.
Úkol plní všichni členové hlídky.

Indicie : ČLOVĚK

2.Síť

Celá hlídka překoná po zavěšené síti potok a jeden rádcem vybraný člen hlídky,nebo rádce sám se zavěsí na spodní část sítě a utrhne si indicii.Spadne-li nějaký člen hlídky do vody nemá hlídka nárok na rozbalení indicie.

Indicie : STRACH

3.Co najdeš v lese

V lesíku,jsou na stromech umístněné kartičky na kterých je číslo a písmeno,dohromady jich je ….Na nalezení máte … min.Čas se měří na stanovišti rozhodčího.10 vte­řin před skončením časového limitu zapíská rozhodčí na skautskou píšťalku -.,hlídka se musí kompletní dostavit do vypršení časového limitu k rozhodčímu.Po příchodu k rozhodčímu napíše všechny nalezené písmena včetně číslic na lísteček a za každou správně zapsanou dvojici dostane písmenko z indicie.

Indicie : DRANCOVÁNÍ

4.Řeč stromů a rostlin

Z označených písmen názvů stromů,květin určete další indicii.

Indicie : KRUTOST

5.Oživení reaktoru

Vaším úkolem je rozdělat (nastartovat štěpnou reakci) uprostřed kruhu (reaktoru) o průměru 2 m,do kterého nesmíte vstoupit a přepálit provázek umístěný nad ohništěm,jako palivo může použít pouze polínko dřeva (obohacený uran),které si hlídka uřízla a vybavení,které má sebou.Pomoci vám mohou dřevěné tyče (řídící tyče).
Časový limit je 15 minut,vkročení do jádra reaktoru = konec pro toho,kdo tam vkročil,ostatní pokračují v plnění úkolu v oslabení o ozářeného.
Průchod tímto stanovištěm je povinný a každá hlídka se musí pokusit úkol během 15 minut splnit.

Indicie : BOJ

6.Háky

Vybraný člen družstva se pomocí závěsných třmenů přesunuje po zavěšené dráze, na jejímž konci jsou zavěšeny indicie. Jednu z těchto indicií soutěžící získá za předpokladu, že stanovený úkol splní v časovém limitu: chlapci 3 minuty, dívky 5 minut. Jestliže první člen družstva přeruší plnění úkolu, může být vystřídán dalšími členy družstva až do uplynutí časového limitu.

Indicie : MOC

7.Sirky

Hlídka dostane od rozhodčího 2 krabičky sirek.Každý člen hlídky dá jednu ruku za záda,jedno jestli levou nebo pravou a v časovém limitu ..... min začne na podložce stavět hranici ze sirek.Bodování dle výšky.

Indicie : ZÁKOPY

8.Azimut

Od rozhodčího obdržíte azimut a vzdálenost místa,kde leží indicie.Ze zatlučeného kolíku naměříte daný azimut a pod vedením rádce vyrazíte do požadované vzdálenosti.V o­kamžiku,kdy si hlídka je jistá místem zastaví,rádce hlídky stojí na místě,které odpovídá azimutu a vzdálenosti,uchopí se za ruce (1 z 2 z 3 ze 4) a první a čtvrtý člen hlídky obrací něco,kde na druhé straně jsou jednotlivá písmena indicie,ale rádce nesmí opustit svoje stanoviště.

Indicie : OKUPACE

Na cestu: Hádanka

Hádanka je jednoduchá :

Jedna topinka se smaží deset minut – pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou dva chleby vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky?

Správnost řešení jsi můžete ověřit na stanovišti 1 – 8 ,ale odpovídat smíte pouze dvakrát.To znamená,že se můžete zeptat např. na čísle 2 a pak na čísle 7 a tím máte vybráno.
Indicie : GENOCIDA

Pomocná indície: Kimovka

Rozhodčí ukáže hlídce na 1 min obrázek se znaky,po té každý člen hlídky udělá 10 dřepů.Hlídka dostane prázdnou čtvrtku s mřížkou a kartičky se znaky.Počet jednotlivých znaků neodpovídá počtu znaků na obrázku (je jich víc).Hlídka společně v časovém limitu 2 min umístní obrázky,za každých 5 správně umístněných znaků dostane písmenko indicie.

Indicie : MÍR

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Správné heslo najdete na konci stránky :-)

Pokud jste byli úspěšní máte pohromadě všechny indície je jich dohromady včetně pomocné 10.

Co by to tak mohlo být ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

J e to

V Á L K A .