Budky

Šestý bod skautského zákona říká "skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských ",což nám bylo inspirací k vyvěšení ptačích budek na břehu řeky Lužnice.Na obou březích řeky jsme v sobotu 26.3. vyvěsili okolo 35 ptačích budek.

Celá akce začala ranní výpravou na Kozí hrádek,odpoledne jsme vyvěšovali budky a pak následovalo nocování v klubovně.