Středisková rada 8.5.2008

Zápis z rady 8. 5.2008

  • konečná cena tábora je 2.200,– Kč
  • 31. 5. 2008 slaví Třináctka Opařany 40. výročí – naplánována návštěva této akce – klik 

DŮLEŽITÉ – všichni nezletilci, kteří chtějí jet na Ukrajinu (tzn. Ívi, Vančis, Niki, Lucka atd.) mají tuto akci povinnou – sraz v pátek 30. 5. v 16 hod. pěšky pochod k loděnici opařanských skautů ke Stádleckému mostu, tam přespání + uvaření večeře, ráno pochod dále do Opařan, večer přespání v místě konání, ráno v neděli zpět auty do Plané. 

  • týden před touto akcí bude příprava dětského dne v Plané (nutné do 23. 5. – rozebrat disciplíny a vymyslet nějaké další pro úplně malé děti)
  • každá akce bude mít svého patrona (vedoucího), který ponese plně odpovědnost za danou akci 
  • v 1 června bude ještě jedna akce povinná pro nezletilé, kteří jedou na Ukrajinu
  • do konce května zaplatit Káče 1.000,– Kč zálohu na Ukrajinu
  • v září akce před školou – nabídka mimoškolní činnosti


ÚKOLY
Efa – kontrola a zkompletování stanů (do 25. 5. 2008)
Čenda – oprava vařičů, nákup potřebných součástek na opravu (do 25. 5. 2008)
Míra + Póča – oprava lodí (do 5. 6. 2008)
Káča – dopis pro rodiče ohledně tábora, hlášenka tábora, e-mail p. Doubkovi a Koutenskému </font