Středisková rada 23.8.2008

ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY 23. 8. 2008

Přítomni: Náčelník, Káča, Humpál, Safa, Ivet, Efka, Šotek, Lucka, Chodec, Míša,Sokol, Buřt, Póča, Uršula

K jednání:

1. info do kroniky za rok 2007 – napíše Káča, také se zkusí domluvit s paní Semrádovou (kronikářkou), zda bychom mohli v kronice najít nějaké zprávy o činnosti Junáka před rokem 1989

2. naše webovky – nejsou zde aktuální informace – předělá Míša do konce srpna

3. výroba nálepek pro děti na ZŠ – Káča zpracuje návrh, Humpál vytiskne, Míša se domluví s třídními učitelkami, aby nálepky nalepily dětem do notýsku v prvním zářijovém týdnu

4. tabulka výpůjček – Safa má na starosti stany i vařiče, vyrobí tabulku, kde budou výpůjčky zapsány (tabulka bude i na webu – vyrobí Buřt), pokud nebudou stany nebo vařiče vráceny do sjednané doby a bez omluvy, bude vybírán poplatek 100,– Kč za den od člena či nečlena střediska

5. sepsat inventární seznam – Janák a Efka (do konce prosince 2008)

6. kroje – Ivet

7. nová smlouva s pojišťovnou – Náčelník


8. info pro rodiče před ZŠ v prvním zářijovém týdnu – Náčelník, Míša – výroba letáků – Humpál, Káča

9. v dubnu 2009 na vývěskách v okolních obcích info o letním táboře

10. registrace na příští rok ve výši 250,– Kč

11. revize webové stránky – Buřt předělá úvodní stránku, kde bude sekce pro veřejnost (Káča nějaké úvodní info)

12. klíče – Póča, Míša, Humpál, Sokol ho předá Šotkovi, Safa a Efa budou mít jeden dohromady, Čenda předá klíč Janákovi (do konce srpna)

13. každý osloví ve svém okolí rodiče, a bude je informovat o skautingu v Plané

14. další středisková rada – 5. 10. 2008 od 14 hod. – každý si připraví návrhy na plán akcí na školní rok 2008/2009,pokud někoho napadně něco dřív stačí kliknout zde.


Zapsala: Káča