Středisková rada 5.10.2008

ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY 5.10.2008

Přítomni: Náčelník, Humpál, Šotek, Míša, Buřt

K jednání:
 

1. neúčast velké části členů střediskové rady, Donaldův dotaz působil asi na mnoho členů střediska jako přesunutí termínu, ale žádný přesun nebyl avizován, k dotazu se vyjádřil pouze Buřt a Mlíko, takto nelze měnit termín střediskové rady !!!

2. zhodnocení náboru před ZŠ, chlapecký kmen 2 nováčci,ale ti přišli dík osobnímu jednání Náčelníka,dívčí kmen 2 nováčci,výsledek náboru není nijak slavný

3. Náčelník informoval o postupu změny pojistné smlouvy,máme dvě poptávky a to u České pojišťovny a u společnosti Axa,podle konkrétní nabídky se rozhodne

4. k plánu akcí na tento školní rok :
Náčelník – zorganizování 1× měsíčně povídání na téma,které se předem dohodne,určeno pro roverský věk ; v jednání Krkonoše,návštěva lovecké chaty cca jaro/léto 2009
Šotek+Míša – návštěva čajovny
Humpál – zimní Lipka,termín podle sněhových podmínek

5. podzimní prázdniny 24.-28.10.2008 tuto akci preferenčně zaměřit na nově příchozí nováčky a tomu podřídit program

6. nutnost aktivní účasti na přípravě programu
na středisku je registrováno cca 17 lidí nad 18 let,ale na činnosti se jich aktivně podílí nepatrná část, pokud nemohou chodit na schůzky (práce mimo Planou … ) je nutné,aby připravovali víkendové akce,pro středisko
příprava schůzek musí být hlavním úkolem lidí v roverském věku,oni jsou mladí a plni energie
otázka je členství lidí,kteří jsou „pouze registrováni“

7. Opařanské středisko požádalo o pomoc s organizací Svojsíkova závodu v roce 2009, s pomocí souhlasíme,Humpál bude informovat Boženku

8. nutnost vyjasnění otázky spolupráce s Městem Planá nad Lužnicí

9. řešena otázka času/dne konání střediskových rad,neděle odpoledne není ten nešťastnější čas,rada by byla ideální v pátek večer,nebo v neděli pokud možno co nejpozději,před odjezdem spojů do Prahy

10. termín další rady nebyl určen

Zapsal: Humpál