Oddíl Plavci

Oddíl vznikl sloučením oddílu suchozemských a vodních skautů, které fungovaly od začátku střediska, tj. od roku 1990. Je to chlapecký oddíl vlčat a skautů, kteří mají společné schůzky ve středu od 16:15hod. v klubovně za řekou. V současné době má oddíl 14 členů do 18ti let. Jednou ročně a to v lednu se vybírá od každého člena střediska registrační roční poplatek ve výši 400,- Kč (v případě registrace sourozence 350,- Kč.

Vlčata jsou chlapci ve věku 6 až 10 let. Skautem se chlapci stávají po složení skautského slibu většinou v 11 letech.  Oddíl je pro děti místem, kde se potkávají se stejně starými kamarády. Program na schůzkách je různorodý, hrajeme různé hry, rozvíjíme u dětí sociální dovednosti, jako je spolupráce s ostatními, dodržování domluvených pravidel, fairplay. Procvičujeme praktické dovednosti atd.

Společně se vydáváme na výpravy po okolí, vícedenní výpravy, lyžovačky, sjíždíme řeky apod. O letních prázdninách pak tradičně vyrážíme na 14denní tábor, který je společný pro celé středisko.

Aktuální program najdete v aktualitách.

Vedení oddílu:

Vůdce oddílu

Zástupce

Další vedoucí

logoskauti