Oddíl Gayascúta

Dívčí oddíl vznikl stejně jako obnovené středisko v roce 1990. U jeho zrodu tehdy stály Helena Semianová a Marie Sochorová.

V současné době má oddíl dvě družiny, a to skautek a světlušek. Schůzky obou družin probíhají společně každý pátek od 16:00 hod. do 17:30 hod. v klubovně za řekou. Každá člen/ka plánského skautského střediska hradí roční registrační poplatek ve výši 400,- Kč, který se vybírá každý rok v lednu (v případě registrace sourozence 350,- Kč). V současné době má oddíl 40 dívek do 18ti let.

V družině světlušek jsou dívky ve věku 6 až 10 let. Skautkami se dívky stávají přibližně ve věku 11 let po složení skautského slibu. Dívky tak mají možnost trávit svůj volný čas v partě stejně starých dětí. Na schůzkách mají skautky a světlušky rozdílný program. Hrajeme různé hry, občas něco vyrábíme, snažíme se děvčata naučit něco nového. Při některých hrách jsou světlušky a skautky zapojeny společně. Mohou si tak zkusit interakci se staršími a naopak. Při hrách se věnujeme rozvoji sociálních dovedností, jako je spolupráce s ostatními, respekt k domluveným pravidlům a hře fairplay, praktických dovedností, kdy například formou hry procvičujeme chování v určitých situacích, bezpečnost atd.

Programem schůzek zajištuje družina rádkyň. Většinou jednou za měsíc máme nějakou akci – víkendovku, vícedenní výpravu, výtvarnou dílnu atd. O prázdninách tradičně vyrážíme na letní tábor v zimě na hory. O akcích, které chystáme se více dočtete v aktualitách.

Vedení oddílu:

Vůdkyně

Zástupkyně

Další vedoucí

logoskautky