Liberec

Odjezd: pátek 5. 4. v 16:07 vlakem z Tábora, sraz v 16 hodin na vlakovém nádra?ží
Příjezd: neděle 7. 4. vlakem do Tábora na vlakové nádra?ží v 16:50
Ubytování: liberecká skautská základna Hanychov
Program: náv?těva aquaparku, IQ parku, popřípadě dal?ších atrakcí zábavného centra Babylon

prohlídka města, mož?ný výlet na Ješ?těd, hry v chatě a okolí
S sebou: spacák, malý batoh pokud možno, věci na spaní

vhodné oblečení a obuv na ven

věci a přezuvky na chatu

plavky a věci potřebné do bazénu (ručník, mýdlo?)

hrneček

psací potřeby

Věci sbalené do krosny, aby mohly být neseny na zádech.
Jídlo: svačina a pití na cestu (adekvátní tomu, co dítě bě?žně sní), dalš?í stravování bude zaji?štěno
Cena: 200 – 300 Kč (aquapark)

80 ?- 120 Kč (IQ park) + mo?žno nav?štívit Labyrint (zrcadlové bludiš?tě) 40 -? 80 Kč

cca 150 Kč ubytování

cca 400 Kč (doprava)

= celkem přibli?ně 1000 Kč
Dalš?í informace: s sebou kartičku zdravotní poji?šť?ovny (stačí kopie)

jakoukoliv průkazku s fotkou a datem narození pokud má (kvůli slevě)

! Je nutné, aby dítě umělo plavat.


Není potřeba brát si mobilní telefon, v případě nutnosti mo?žno volat na číslo:

724 929 950 (Michaela Hovorková)

724 924 296 (Martin Janovský)
 

Tak jsem se i po malích nepříjemnostech v pořádku vrátili a takto to vypadalo.