Puťák Slovensko - Velká Fatra (15.08.2016-21.08.2016)

Prázdninové vandrování letos v termínu 15.-21.srpna s cílem přejít Velkou Fatru. Itinerář je následující – cesta Tábor – Praha a dále nočním vlakem Praha – Ružemberok. První den výšlap na hřeben k zotavovně Smrkovica, další den houpavá hřebenovka s výhledy, výstup na Rakytov (1576m) a vrch Ploská, třetí den Krížna, Králova studna a čtvrtý den sestup dolů. Na závěr návštěva vesničky Vlkolínec (UNESCO). Výstup podnikl vrcholový dreamteam ve složení Ivet, Safa, Peky, Hraboš, Vojta, Mako a Kořka.