Planá trophy 2006

Pojďme se vydat na trasu Planá trophy se soutěžní hlídkou,jako první úkol je seznámení s pravidly závodu,kde rozhodčí vyplní průvodku,dá hlídce hádanku na cestu,mapu a hlídka odstartuje

1.Lukostřelba

Každý, nebo vybraný člen hlídky střílí na terč, na kterém jsou …. pole. Po zásahu se pole vyklopí a odkryje část indicie. Ke střelbě budete mít celkem 5 šípů. Zahájení střelby je možné pouze na pokyn rozhodčího. Ostatní členové stojí za střelcem.

Indicie : PRAHA

2.Ryby

Máte k dispozici „rybářský“ prut a v časovém limitu xx musí chytit na udici daný počet ryb (kroužek na udici navlékat na hrdlo lahve).Každá láhev odpovídá jednomu písmenu indicie,úkol může plnit jakýkoliv člen hlídky,kdo to bude rozhoduje rádce.Pokud láhev z udice spadne před čarou,tak písmeno hlídka nezískává.

Indicie : PAŘÍŽ

3.Co najdeš v lese

V lesíku,jsou na stromech umístněné kartičky na kterých je číslo a písmeno,dohromady jich je ….Na nalezení máte … min.Čas se měří na stanovišti rozhodčího.10 vte­řin před skončením časového limitu zapíská rozhodčí na skautskou píšťalku -.,hlídka se musí kompletní dostavit do vypršení časového limitu k rozhodčímu.Po příchodu k rozhodčímu napíše všechny nalezené písmena včetně číslic na lísteček a za každou správně zapsanou dvojici dostane písmenko z indicie.

Indicie : SCHODY

4.Krmení hlodavců

Hlídka na pokyn rozhodčího začne s přípravou ohně,dříví použije jakékoliv,které najde v lese. Počet zápalek je neomezen, ale mohou se používat zápalky, které má hlídka s sebou v KPZ.Zde využijete vajíčko,které musíte uvařit v připravené nádobě natvrdo,protože hladovec jiná nejí.V okamžiku kdy uznáte vajíčko za uvařené předáte je oloupané rozhodčímu ten ho rozkrojí a posoudí kvalitu uvaření,pokud bude natvrdo,tak získáte celou indicii. Časový limit na splnění úkolu je 20 minut. Po skončení úkolu je hlídka povinna uhasit ohniště, ohořelé a nepoužité dřevo spálit na ohništi u rozhodčího. Každá hlídka musí na stanovišti strávit min.:20 min. Pokud donese neporušené vajíčko,dostává x písmen indície,pokud rozdělá oheň dostává x písmen indície,za vajíčko na měkko x písmen z indície a pokud je vajíčko natvrdo dostává kompletní indícii

Indicie : ZVON

5.Odhady

Každý člen hlídky vezme nádobku,kterou podle pokynu rádce naplní vodou.Ale pozor,veškerá voda se po nabrání přelije do ocejchované nádoby rozhodčího.Čím blíže k 1 litru tím více písmen indicie,ale pozor za překročení se písmenka odečítají.

Indicie : HLÍDKA

6.Lanová lávka

Na tomto stanovišti je indicie téměř zadarmo stačí,aby vybraný člen hlídky přešel po lanové lávce a na jejím konci utrhl uvázanou indicii.Po jejím utržení se vrátil zpět odkud vyšel.Protože je lanová lávka poněkud vyšší je chodec po laně oblečen do sedacího úvazku a je jištěn k hornímu lanu.

Indicie : HRAD

7.Balónky

Všem členům hlídky se zaváží oči šátkem,každý se třikrát otočí kolem své osy a pak vyrazí vpřed.Každý je vyzbrojen ostrým klacíkem. Na cestě je spousta balónků,vy je musíte nahmatat,propíchnout a v některých z nich naleznete písmenka indície.Časový limit je 90 s.

Indicie : ŠACHY

8.Guma

Vybraní členové družstva nasednou do kánoe,která je ale přivázaná gumicukem ke břehu.Indicie je na PET láhvi ukotvené v rybníce.Jediný problém je,že rozhodčí byl poněkud roztržitý a špatně změřil vzdálenost od břehu k lahvi,je samozřejmě delší než gumicuk.Hlídce nezbývá než se pořádně opřít do pádel, překonat jeho odpor a přečíst indicii.Čas pro splnění úkolu je xx minut.

Indicie : KOSTEL

9.Bažiny

Vaše hlídka se dostala do nebezpečných míst,všude pod vámi jsou hluboké bažiny.Bažinu překonáte pouze na „lyžích“. Všichni jsi stoupnou na lyže,uchopí provazy a jako jeden člověk vyrazí vpřed.Jak daleko dojdete za xx minut.Každých xx metrů je jedno písmenko indície.Pokud kdokoliv z hlídky šlápne ne zem,padne,prostě nebude na lyži,tak tam váš pokus skončil.

Indicie : ORLOJ

Pomocná indície: Sirky

Hlídka dostane od rozhodčího 2 krabičky sirek.Každý člen hlídky dá jednu ruku za záda,jedno jestli levou nebo pravou a v časovém limitu ..... min začne na podložce stavět hranici ze sirek.Bodování dle výšky.

Indicie : ŠIKMÝ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Správné heslo najdete na konci stránky :-)

Pokud jste byli úspěšní máte pohromadě všechny indície je jich dohromady včetně pomocné 10.

Co by to tak mohlo být ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

J e to

V Ě Ž .