Volební sněm 2007

Výsledky v kostce :

vedoucí střediska – Náčelník

zástupce vedoucího střediska – Donald

výchovný zpravodaj DK – Ivet

výchovný zpravodaj CHK – Buřt

hospodářka střediska – Janák

předsedkyně revizní komise – Efa

členka revizní komise – Uršula
Na okresní sněm byli delegováni – Donald,Humpál

Pozvánka na řádný volební sněm

pro činovníky a dospělé členy střediska Planá nad Lužnicí

10. 11. 2007 ve 13 hod.

Řádný sněm se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2007 od 13 hod. v klubovně.

Je nutná účast všech činovníků a dospělých členů střediska!

Na sněmu bude volena nová středisková rada. Podle nového organizačního řádu se skládá z dvojice vedoucí a zástupce střediska a členů SR. Počet členů SR určí sněm. Volena je dále revizní komise (minimálně 2 členové).

Program sněmu:
 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti (sněm je usnášeníschopný při přítomnosti alespoň poloviny všech registrovaných činovníků v dané OJ)

2. Hlasování o volebním právu pro všechny dospělé členy střediska

3. Schválení programu sněmu

4. Jmenování volební komise

5. Uzávěrka přijímání řádných návrhů na kandidáty

6. První kolo voleb – volba vedoucí(ho) střediska a zástupce(kyně) vedoucí(ho)

7. Druhé kolo voleb – volba členů SR a revizní komise

8. Volba delegátů pro okresní sněm (podle nového řádu se okresního sněmu z našeho střediska musí zúčastnit 2 členové/ky)

9. Schválení voleb

10. Případná diskuse a usnesení sněmu upravující činnost střediska a SR v následujícím období

11. Jmenování členů SR (hospodářka, případně další jmenovaní členové)

12. Zakončení

Káča