Vzdělávání činovníků 2008


Jihočeský vůdcovský a čekatelský kurs se zkouškami


Během podzimu a zimy 2008/2009 se uskuteční čekatelský a
vůdcovský kurs a následně zkoušky pro Jihočeský kraj. Kurs i zkoušky pořádá
krajská rada Junáka společně se vzdělávacím centrem Krajinská.


Kursy se uskuteční ve stejných termínech. Čekatelský kurs
má celkem tři víkendy, z toho třetí je zkouškový. Vůdcovský kurs má celkem čtyři
víkendy, z toho čtvrtý je zkouškový.


Termíny:


Čekatelský kurs a
zkoušky:


17. – 19. října
2008 kurs – 1. víkend


21. – 23. listopadu
2008 kurs – 2. víkend


16. – 18. ledna
2009 zkoušky – 3. víkend (možná bude zkrácen pouze na
sobotu)


 


Vůdcovský kurs a
zkoušky:


17. – 19. října
2008 kurs – 1. víkend


21. – 23. listopadu
2008 kurs – 2. víkend


16. – 18. ledna
2009 kurs – 3. víkend              


13. – 15. února
2009 zkoušky – 4. víkend


Cena každého víkendu je 200,– Kč.Kapacita obou kursů je omezená, neváhejte s přihlášením.


Předběžnou přihlášku, která je přílohou těchto
informací, posílejte do 20. června na adresu

bara.tichavova@krajinska.cz.
Po uzávěrce Vám bude přihlášení potvrzeno a koncem srpna dostanete závaznou
přihlášku a další údaje ke kursu.


Na výše uvedený kontakt se obracejte také s případnými
dotazy, využít můžete také tel. číslo 774 663 997.


Prosím rozešlete tyto informace ve Vašem středisku popř.
okrese všem, kterých by se mohly týkat.


Příjemný začátek léta přeje


Krajská rada a tým Krajinská


 
KRAJSKÝ
ZDRAVOTNICKÝ KURZ – podzim 2008


  


Krajský zdravotnický kurz- podzim 2008  
proběhne celkem ve třech víkendech:

 1.víkend:
19. – 21. 9. 2008


2.víkend: 7. – 9. 11. 2008

3.víkend: 28. – 30. 11. 2008 (zkouškový)

 Cílem kurzu je rozšířit znalosti první
pomoci teoreticky i prakticky. Účastníky seznámíme s táborovou klinikou,
hygienou, zdravotnickou dokumentací,po­vinnostmi zdravotníka zotavovacích akcí…Přednášející: Na zdravotnickém
kurzu se budou podílet instruktoři z řad zkušených skautů i zdravotnických
profesionálů - praktická lékařka pro děti a dorost, člen Českého
červeného kříže, člen záchranné služby, medici, sestřičky…


 Absolvent zdravotnického kurzu
(aktivní účast na všech třech víkendech + úspěšné složení závěrečné praktické i
teoretické zkoušky) získává na dobu čtyř let kvalifikaci „zdravotník
zotavovacích akcí".

U neplnoletých účastníků platnost až po dovršení 18-ti let. Elektronické přihlášky odešlete do 20. 6. 2008 na adresu:

 sarka.wilwarin@seznam.cz

Podepsané vytištěné přihlášky posílejte do konce června na
adresu:

Šárka Verdánová, Na Výsluní 848/III,Jindřichův Hradec 377 01

 


Případné dotazy zodpovím na osobně na emailu:
sarka.wilwarin@seznam.cz

nebo tel.777 677 433 – Šárka
Verdánová- Slunďa 


V
příloze najdete přihlášku na kurz.


za tým Šárka Verdánová-Slunďa